Age friendly Roermond samenvatting


Roermond wil een leeftijdsvriendelijke stad zijn, waar ruimte is om op een prettige manier oud te worden en waar mensen vanaf 55 jaar volop kansen hebben om mee te doen op cultureel gebied. ECI cultuurfabriek, Welzijnsorganisatie Wel.kom, de Koninklijke Harmonie Roermond en de gemeente Roermond slaan de handen ineen en ontwikkelen Age Friendly Cultural City Roermond, een overkoepelend cultureel project waarbinnen in 2019 en 2020 verschillende activiteiten, in samenwerking, worden gepresenteerd.

Age Friendly Roermond kiest voor actieve kunstbeoefening van ouderen en zet hen in als producenten van kunst en cultuur, laagdrempelig, zoveel mogelijk in hun eigen wijk. Want het verband tussen kunstbeoefening en welzijn – sociaal contact, samen zijn, psychische en fysieke gezondheid – is evident.

Als je nog één culturele wens zou hebben, wat zou je dan willen doen? Dat is de vraag die centraal staat. ECI cultuurfabriek en de Koninklijke Harmonie presenteren verschillende activiteiten waar ouderen actief met kunst en cultuur aan de slag gaan, in de wijken en bij ECI cultuurfabriek.

Concreet starten we in maart t/m mei 2019 met drie activiteiten om de creativiteit, het samen zijn, het ontmoeten te stimuleren. In de theatervoorstelling gaat Ruud Horrichs samen met muzikant Bart Oostindie ervaringen en belevingen van de deelnemers omzetten in een fysieke, beeldende en fantasierijke voorstelling.

Met de Koninklijke Harmonie leer je fluit, klarinet, saxofoon, fagot, cello, trompet, hoorn, bariton/trombone of een ander instrument spelen in de Blazersklas. Of zingen in een Koorklas.

En samen met kunstenaar Anne-Marie Verheijen ga je herinnering omzetten in een relikwie of monstrans. Later in het jaar bieden we ook nog andere workshops aan.

Alle activiteiten worden wekelijks gegeven door vakdocenten in verschillende buurthuizen in Roermond. We sluiten de activiteiten af met een feestelijke presentatie!

Wil je je aanmelden of heb je vragen? Stuur dan een mail naar agefriendly@ecicultuur.nl of bel met de desbetreffende projectleiders.

Koninklijke Harmonie
Harry Wolters, 0475-534545, hwolters@planet.nl
Anita Roth, 0475-321026, rothaft@hetnet.nl

Theater
Ruud Horrichs: +32 479 80 66 72 / agefriendly@ecicultuur.nl

Beeldende kunst
ruth.houkes@ecicultuur.nl / 06-27334026