1/6 tot 30/6

Cursisten expo 2021 online

LEF


Elk jaar tonen cursisten van onze afdeling Beeldend het resultaat van hun werk in de expositieruimte van de ECI. Elke cursist krijgt een plek in de expo: kinderen, jongeren en volwassenen in de disciplines fotografie, edelsmeden, glas, keramiek, tekenen en beeldhouwen. Bij de ECI krijgt creativiteit de ruimte. Iedereen, jong en oud, amateur en professional, krijgt de mogelijkheid om maximaal te presteren.

Gezien corona wordt bekeken of dit jaar een online expo mogelijk is.


alle expo