tijden & tickets

di 24/9  19:30  Tickets
di 1/10  19:30  Tickets
di 8/10  19:30  Tickets

Anders Filmkijken 2


Drama
180 min

In september starten we met het vervolg van de filmcursus Anders Filmkijken door Jan Salden (docent filmtheorie aan de Maastricht, AMDT). In deze cursus richt Jan zijn pijlen op heel andere onderwerpen. De cursus bestaat uit 5 theorielessen waarin verschillende aspecten van film behandeld worden en 1 praktijkles waarin een film geanalyseerd wordt.

Dinsdag 24 september: landschap en décor
Elke handeling speelt zich af in een omgeving. Of dat nu een landschap of een decor is. Waarom toont Hitchcock ons in REAR WINDOW een appartementencomplex?

Dinsdag 1 oktober: symboliek
Een regisseur kan ook werken met zgn. “buiten tekstuele” verwijzingen. Die verwijzing stuurt de handeling vaker en bepalender dan een kijker vermoedt. Waarom speelt het schilderij van Turner zo’n grote rol in SKYFALL ?

Dinsdag 8 oktober: stromingen
Ook de stroming waartoe een film behoort kleurt de wijze hoe een film er uitziet. Waaraan zien we bv. dat een film als LADRI DI BICICLETTE tot het Neo-Realisme behoort ?

Dinsdag 22 oktober: genres
Wat voor stromingen geldt, geldt ook voor genres. Waardoor weten we dat THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY een western is in het algemeen en een Euro- of spaghetti-western in het bijzonder?

Dinsdag 29 oktober: regisseurs
Regisseurs hebben ook een persoonlijke handtekening. Meestal herken je al snel het verschil tussen een film van Lars von Trier en een film van Alfred Hitchcock. Maar waaraan herken je dat?

Dinsdag 5 november: praktijkles
In de laatste bijeenkomst ontleden Jan Salden en de cursisten een film. De titel van de film blijft nog even een verrassing en wordt bekend gemaakt tijdens een van de voorafgaande lessen.

Aanvang 19:00/ duur 2,5 uur incl. pauze
Tickets:
Passepartout: (6 lessen)
Regulier € 66,-
Filmpashouders en CKV € 57,-
Losse lessen:
Regulier €13,50
Filmpashouders en CKV €11,50


alle films