SHIFT festival

Short Film: Official Selection 2


Drama
62 min
Duitsland, Israel, India, China, Nederland, UK

Wil je graag alle films van het SHIFT Filmfestival bezoeken?
> Bestel hier je combiticket voor het gehele festival.
Liever genieten van alleen de shortfilms?
> Bestel hier je combiticket voor de shortfilms.

Programma Official Selection 2

Terminus
Nederland, 14 min
Twee personen – een jonge man en vrouw in een trein. Ze kennen elkaar niet. Beiden zijn ze op weg om losse eindjes aan elkaar te knopen. Vluchten ze ergens heen, of rennen ze er juist van weg? Nadat ze elkaar ontmoeten, zal hun leven nooit meer hetzelfde zijn.

Two people, a boy and a girl on a train. They don’t know each other. Both on their way to tie up loose ends. Is there a place they are running to or is it something that they’re running from? After they meet their lives will never be the same again.

SHAPES
Duitsland, 10 min
Wanneer we het over ruggen hebben, kijken we vaak naar schoonheidsidealen. Onze rug toont kracht – het is het grootste deel van ons lichaam, en onvervangbaar. Onze wervelkolom geeft ons een goed postuur. In SHAPES wordt de ‘andere achterkant’ getoond. Een rug die getekend is door littekens, rondingen en vervormingen. Het is een experimenteel portret over een deel van ons lichaam, dat meestal goed verborgen blijft achter lagen van kleding.

When talking about backs, we often look at beauty ideals. Our back shows strength – it is the largest part of our body and is irreplaceable. Our spine gives us an upright posture. In SHAPES, a “different back” is portrayed. A back that is scarred by scars, curves and deformation. It is an experimental portrait about a part of our body, that is mostly well hidden behind layers of clothes.

Evaluation
Israel, 15 min
Irit, een maatschappelijk werker, bezoekt het huis van Sasha en Nitzan om het mentale welzijn van Sasha te evalueren. Hij lijkt echter niet mee te willen werken, maar probeert intussen een belangrijk feit met haar te delen dat zij maar lijkt te negeren.

Irit, a welfare officer, visits the home of Sasha and Nitzan in order to evaluate Sasha`s mental
condition. He doesn’t seem willing to cooperate, trying to share an important truth with her she seems to ignore.

Line of Duty
India, 13 min
Een jonge recruut van het Indiase leger die in een afglegen bunker is geplaatst, wordt gevraagd om af te zien van zijn morele principes tegen die rigide grensreglementen. Zijn alle voorschriften van toepassing bij een natuurlijke ramp?

A young recruit of the Indian army posted at a remote bunker, is asked to forego his principals of humanity against the rigid border regulations. With a natural calamity at hand, are all regulations applicable?
Inspired by true events.

Smack Edd
Engeland, 7 min
Edd, een heroïneverslaafde, verschijnt onverwacht op het achtste verjaardagsfeest van zijn zoon Patrick. Moeder Fran en haar nieuwe partner Mark moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat hij het feest niet helemaal verpest. Een sociaal-realistische slice-of-life die de consequenties van verslaving laten zien door de relaties van een disfunctioneel gezin.

Heroin addict Edd unexpectedly turns up to his son Patrick’s eighth birthday celebration, Mum Fran and her new partner Mark must do everything to make sure he doesn’t ruin the party. A social realist slice-of-life that looks at the consequences of addiction through the relationships of a dysfunctional family.

Sacrifice
China, 4 min
In een dor land wordt een meisje geselecteerd om te worden geofferd aan de god van de natuur. De god kiest ervoor om haar leven te sparen en ze besluit hem te volgen. Ze vindt dan de ware betekenis van opoffering.

In an arid land, a girl is selected to be sacrificed to the god of nature. The god chooses to spare her life and she decides to follow him. She then finds the true meaning of sacrifice.


    alle films