Jaarverslag 2019


Vooraf
Bij het schrijven van dit jaarverslag zitten we vol op in de Corona-crisis en realiseren we ons hoe diep deze crisis ingrijpt in de werking van de ECI cultuurfabriek. En waar we als organisatie veerkracht tonen en onze online kanalen vullen met leuke activiteiten om het thuisblijven te veraangenamen, zien we tegelijkertijd dat we de lijn die we voorbije jaren hebben ingezet niet gaan vasthouden in 2020. We zullen daar verderop in dit stuk noodgedwongen nog nader op ingaan voor nu is het goed om te besluiten in de wetenschap dat we stevig aan ons imago hebben gewerkt en dat vele Roermondenaren ons inmiddels een warm hart toedragen. Dat blijkt ook uit onderstaande samenvatting van het voorbije jaar in vergelijk met 2018.

In 2019 volgden 1.796 cursisten een – of meerdere cursussen in de ECI, organiseerden we 98 projecten binnen het onderwijs of in samenwerking met cultureel – maatschappelijke partners in Roermond en omgeving waaraan 10.261 personen deelnamen en organiseerde we 18 evenementen waar 3.767 bezoekers op af kwamen. Op in totaal 45 pop activiteiten zowel binnen – als buiten de eigen locatie kwamen het voorbije jaar 13.884 bezoekers af (exclusief Popronde). ECI Theater bood, incl. schoolvoorstellingen en brochure voorstellingen 88 producties aan waarnaar in totaal 11.062 bezoekers kwamen kijken. Met 8 exposities, trokken we 16.000 bezoekers en Film, tot slot, presenteerde in totaal 1092 filmvertoningen die 19.087 bezoekers opleverden. Bij elkaar opgeteld organiseerden we in 2018, (m.u.v. het aantal cursussen!) 1.349 activiteiten (135 meer dan in 2018) waar (incl. cursisten en deelnemers!) 74.061 bezoekers op af kwamen; 11.228 meer dan in 2018!

In het navolgende stuk geven we wat meer context bij bovenstaande cijfers en leggen we financieel verslag van het boekjaar 2018.

Wij wensen je veel leesplezier,

Joery Wilbers
Directeur   Stichting ECI                           

Niki Borro
Voorzitter OR  stichting ECI                    

Marcel Smeets
Voorzitter RvB Stichting ECI

Klik hier voor het volledige jaarverslag van 2019.