Lid Raad van Bestuur


ECI cultuurfabriek is een cultureel centrum aan de Roer in Roermond. In december 2009 startte de herbestemming van de monumentale fabrieksgebouwen van de ECI in Roermond. ECI cultuurfabriek heeft in september 2012 het pand in gebruik genomen.

ECI cultuurfabriek zoekt een lid Raad van Bestuur met een cultuur – en onderwijsprofiel

Missie
Wij geloven in de prachtigheid en krachtigheid van elk mens. Ieder mens uniek, ieder mens even mooi. Ja, natuurlijk, óók met nukken en fratsen, maar voorál met talent en geestdrift. Maar… dan moet je wel kijken en zien. Dúrven zien vooral. Zonder oordeel. En dat vraagt wat van je.
Sta open. Juist voor de verschillen in elkaar. Voor die andere blik en (eigen)wijsheid. Zie juist die verschillen als verbinding. Als inspiratie. Dat kleine vonkje dat je aanraakt, maakt dat je niet meer degene bent die je was.
En juist dat, die open blik en die verschillen, is wat de wereld zo mooi maakt. Dat-brengt- ons-verder.
Daarom: durf te zijn wie je bent. Doe wat je moet doen. En geef anderen de ruimte dat ook te doen. Dan ontstaan de mooiste dingen.

Hoe
Dat doen we door iedereen welkom te heten. Uit te nodigen. De veiligheid te bieden dat alles goed is. Nukken en fratsen, maar voor alles talent en geestdrift. Dat doen we samen. Met elkaar. Met de vereniging, het onderwijs en de stad. Dat doen we met medewerkers die helemaal gek zijn van hun vak en waar de liefde voor Theater, Film, Muziek en Beeldende kunst door de aderen raast.
Met: medewerkers die die liefde graag overbrengen en delen met anderen en die weten wat het met je doet als je ergens vol voor gaat.

Wat
Bij ECI krijgt creativiteit de ruimte. Creëer. Maak iets moois. Met je handen, je lijf of in je hoofd. Met Film, Muziek, Dans, Theater, Beeldende kunst en Educatie op een waanzinnig mooie plek.

De Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur ziet integraal toe op het besturingsproces van ECI cultuurfabriek met aandacht voor resultaten en kernwaarden zoals in het strategisch beleid zijn verwoord. De Raad van Bestuur heeft aandacht voor risico’s en voelt zich verantwoordelijk voor een goed toezicht dat past bij ECI cultuurfabriek. Daarbij heeft zij oog voor ontwikkelingen in de maatschappij. De Raad van Bestuur kiest voor een onafhankelijke en proactieve opstelling.

De Raad van Bestuur staat de directie met advies terzijde en vervult de werkgeversrol voor de directie. De Raad van Bestuur handelt volgens van toepassing zijnde bepalingen in de Governance Code Cultuur 2019.

In de Raad van Bestuur (die op dit moment bestaat uit 3 leden met elk een specifieke portefeuille) ontstaat per januari 2019 een vacature voor een lid.

Algemene eisen
-Onafhankelijk van de portefeuille zijn de volgende zaken nadrukkelijk van belang voor de leden van de Raad van Bestuur.
-Affiniteit met de doelstelling van de stichting.
-Academisch denk- en werkniveau.
-Oog voor of zich in kunnen leven in belangen van onze bezoekers, cursisten, medewerkers en vrijwilligers.
-Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
-Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
-Het vermogen en de attitude om de directie met raad en als klankbord terzijde te staan.
-Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directie te toetsen.
-Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
-Communicatieve vaardigheden om op verschillende niveaus binnen en buiten de organisatie het gesprek te voeren.
-Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
-Voldoende tijd voor de vervulling van de bestuursfunctie.

Specifieke eisen voor de huidige vacature
Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Bestuur, het vastgestelde rooster van aftreden en de opgave waar ECI cultuurfabriek de komende periode voor staat, is gekozen om deze vacature open te stellen voor kandidaten met een cultuur- en onderwijsprofiel gekoppeld aan een visie op een geïntegreerde benadering van een cultuurcentrum met een breed aanbod aan film, theater, muziek, beeldende kunst in samenhang met een aantrekkelijk palet van cursussen. We zijn op zoek naar een bestuurder die in staat is om vernieuwend mee te denken met betrekking tot intensieve samenwerking met scholen en het aangaan van eigen producties. De bestuurder heeft tevens ervaring met moderne manieren van aanbieden van cursussen.

Overige informatie
-Toezichthouders beschikken over voldoende tijd en mogelijkheden om zich tenminste twaalf maal per jaar vrij te maken voor de vergaderingen van de Raad van Bestuur, alsmede één à tweemaal per jaar voor overleg met de Ondernemingsraad en tweemaal per jaar voor overleg met de portefeuillehouder bij de Gemeente.
-Leden van de Raad van Bestuur ontvangen een onkostenvergoeding.
-Woonachtig zijn in de regio Midden Limburg is een pré.

Voor meer informatie over deze vacature en/of voor het kenbaar maken van uw belangstelling kunt u contact opnemen met Marcel Smeets, voorzitter Raad van Bestuur, op telefoonnummer 06-19614200 of Tanja Clercx, lid Raad van Bestuur, telefoonnummer 06-14416613.

U kunt ook uw brief en C.V. mailen aan personeel@ecicultuurfabriek.nl

De sluitingstermijn van de werving is op 15 januari 2019. Na deze datum zal uw sollicitatie officieel in behandeling worden genomen. Op basis van een brieven- en CV-selectie vinden de eerste selectiegesprekken in de tweede helft van februari plaats.