Vraag & antwoord pilots


Pilots in theater en popzaal; wat is de bedoeling?
Tussen 9 en 30 april vinden in de cultuursector zogenaamde pilots plaats om ervaringen op te doen met (snel)testinfrastructuur.
Sneltesten kunnen een belangrijk instrument worden om het maatschappelijk leven weer op gang te brengen zolang de vaccinatiegraad nog niet voldoende is. Met deze pilots gaat de overheid de bereidheid, beheersbaarheid en uitvoerbaarheid van het sneltesten onderzoeken. Het gaat om een beperkt aantal concerten en voorstellingen, en om bezoeken aan monumenten en musea. Bezoekers met een ticket moeten een negatief testbewijs overleggen om naar binnen te kunnen.
Het corona brancheprotocol blijft daarbij (voorlopig) gehandhaafd, dus ook de 1,5 meter.

Hoe ziet mijn bezoek eruit?

 • Koop online een ticket.
 • Maak tot 2 weken van te voren een afspraak om je te laten testen. De test is gratis.
 • Laat je maximaal 40 uur voor de activiteit testen.
 • Download de CoronaCheck app via de Play Store of de App Store
  (tik alleen Coronacheck in en kies de app van de rijksoverheid, kijk op https://coronacheck.nl/nl/ voor meer informatie)
 • Maak een afspraak via testenvoortoegang.nl  (na max. een uur uitslag via een e-mail met een code)
 • Je zet de testuitslag via de code in CoronaCheck app (digitaal testbewijs)
 • Bij toegang: ticket en testbewijs laten zien via CoronaCheck app (digitaal of QR code uitgeprint)
 • Mocht je een positieve uitslag hebben, dan kunnen we je helaas geen toegang geven.  Je kunt je ticket retourneren via info@ecicultuur.nl

Klik hier voor alle voorwaarden en richtlijnen van de ECI cultuurfabriek.

Wie doen mee?
Het gaat om tientallen culturele instellingen in verschillende culturele sectoren.
Monumenten (circa 30, van 9 tot 11 april), theaters en concertpodia (circa 30, van 13 tot 21 april), musea en instellingen voor beeldende kunst (circa 15, van 19 tot 25 april), poppodia (circa 30, van 22 tot 30 april).

Hoe is de selectie van deze locaties tot stand gekomen?
Bij de selectie van de pilots is onder meer rekening gehouden met regionale spreiding, sectorale spreiding, behoefte van de sector, nabijheid van een testlocatie en onderscheid tussen grote en kleine organisaties.
De kalender is in nauwe samenspraak met het ministerie van OCW,  de veiligheidsregio’s en branche- en koepelorganisaties opgesteld. De samenspraak met de branche- en koepelorganisaties zit ‘m in de uitvraag/oproep die de brancheverenigingen hebben gedaan onder hun leden om zich aan te melden indien men mee zou willen doen.

Wat kun je verwachten?
Concerten, theatervoorstellingen, museum- en monumentenbezoek. Verspreid door het land, in alle provincies.
De 1,5 meter en veiligheidsmaatregelen blijven gelden. Concert- en voorstellingsgebonden horeca is open.

Hoe zit het met vaccinatiegraad en toegang?
De hele oefening van sneltesten in april wordt gezien als een middel om open te gaan zolang de vaccinatiegraad nog niet voldoende is. Het is dus tijdelijk. 

Ik ben gevaccineerd, kan ik ook meedoen aan de pilot?
Ja dat kan, maar in de maand april tijdens deze ‘pilots’ moet je alsnog een negatief sneltestbewijs overhandigen.

Waarom wordt toch de 1,5 meter gehandhaafd, terwijl iedereen die toegelaten wordt negatief getest is?
Dit is pilot om de testinfrastructuur te testen, in deze fase zet de overheid veiligheid voorop. Daarom toch nog 1,5 meter afstand. Hopelijk kan in een latere fase de 1,5 meter wel losgelaten worden met testbewijzen.

Hoe zit het met de teststraten?
Er zijn aparte sneltest locaties ingericht, dus geen belasting op teststraten van de GGD.

Hoe zit het met zelftesten?
Het zelftesten neemt op dit moment een vlucht, maar deze kunnen niet gebruikt worden als toegangsbewijs voor de pilots.

Wat is het verschil met Fieldlab Evenementen?   
Fieldlab Evenementen is een ander ‘spoor’. Bij de Fieldlab Evenementen gaat het om (grootschalige) testevents, met als doel gevalideerde uitspraken te doen over het zo veilig mogelijk organiseren van evenementen. Deze ‘pilots’ zijn een eerste stap naar heropening, met de toepassing van testbewijzen kan hiermee het sociaal en cultureel leven op gang worden geholpen. Er wordt een veel lichter onderzoeksprotocol dan bij Fieldlab Evenementen toegepast. De resultaten van de Fieldlab Evenementen zullen wel gebruikt worden bij de pilots en de opschaling ervan.

Hoe gaat het verder na april?
Dit is een eerste stap naar heropening, maar nog een kleinschalige ‘pilot’. In mei is er hopelijk op grote schaal een sneltestcapaciteit beschikbaar. Een wettelijke regeling om sneltesten te kunnen toepassen is in voorbereiding. In de loop van mei komen de sneltesten, als het volgens plan loopt, op grotere schaal beschikbaar.


Als ECI cultuurfabriek volgen we de richtlijnen van het RIVM, kijk voor meer informatie op: rivm.nl/coronavirus/covid-19.

De belangrijkste maatregelen die je zelf kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
 • Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar