za 22/4  20:00  € 19,50
Dans
Theater
22/4

Double Bill: Poerima Gobardhan & Justin de Jager

Kali en Through


2 nieuwe choreografen op 1 avond! 

Justin de Jager | Through
Iedereen zal het herkennen: Soms moet je ‘ergens doorheen’ om er uiteindelijk beter uit te komen. Through is een duet dat dit gegeven zowel in concept als vorm belichaamt.

In het ontwapenende Through ontleedt de maker voor je ogen de ogenschijnlijke magic trick die het threaden lijkt. In zijn dans blikt Justin terug op zijn prille carrière als choreograaf: de eenzame eerste stappen, de kwetsbare experimenten, het geploeter en getwijfel, de hernieuwde inspiratie en het samenwerken. De solo mondt uit in een duet van Justin met zijn goede vriendin en jarenlange danspartner Tosca Knauf.  

Through zoekt de verstilling op, afgewisseld met Justins energieke breakdance vocabulaire en complexe partnerwerk.  

Justin de Jager
In 2021 ontving de grotendeels selfmade Justin de Jager de Leo Spreksel Award voor jong choreografisch talent. Een extra steun in de rug nadat hij in 2019 met zijn duet Grayscale zowel de eerste prijs op AmsterDans als de publieksprijs van de Rotterdam International Duet Choreography Competition (RIDCC) verdiende. Through is het resultaat van de residentie die verbonden is aan de Spreksel Award. 

Justins werk valt op door zijn specialisatie in threading. Een bewegingsconcept uit de breakdance waarbij op allerlei manieren optische illusies worden gecreëerd met het lichaam in een ogenschijnlijk oneindige opvolging aan bewegingen. Het complexe partnerwerk dat met threading gepaard gaat neemt de kijker mee in een hypnotiserende trance. 

Poernima Gobardhan | Kali
Vanwege haar onderzoekende karakter merkte Poernima al snel dat het plaatsen van de Indiase klassieke bewegingstaal in een Westerse context leidde tot een nieuw begrip van dans. En juist dit nieuwe begrip is wat zij in haar eigen werk wil verkennen. De Master Theaterwetenschap heeft haar gestuurd richting de Indiase dramaturgie, een belangrijke benaderingswijze als het gaat om het maken van werk. 

Als maker is Poernima geïnteresseerd in het creëren van een wereld waarin het lichaam niet enkel gebruikt wordt om betekenis te projecteren maar waar het lichaam de betekenis zelf bereikt. In deze wereld kun je transformeren van een wereldse werkelijkheid naar een unieke werkelijkheid.  

Poernima is op zoek naar de verbinding tussen mensen wanneer zij een stuk maakt. Zij maakt werk, niet om haar eigen stem uit te dragen of een oplossing te geven, maar om bij te dragen aan het palet van bestaande verhalen. Zij wil hierop reflecteren of juist uitdagen. Daarnaast gaat het in haar werk om de ervaring. Zij streeft naar een diepe emotionele staat die voorbij het denken gaat.  

Poernima Gobardhan Videoportret 


Klik hier voor meer info over parkeren, horeca en annulering. 


    alle theater