ma 25/3  00:00  
Divers
ECI Theatercafé
25/32019

ECI Live

Groen van geluk


ECI live, de tweemaandelijkse talkshow.
Maandag 25 maart 2019 in de ECI cultuurfabriek, aanvang 20:00

De vraag van deze aflevering is: maakt de natuur gelukkig ?
Wat is natuur? Is het iets buiten ons? Is de natuur iets dat er ooit was en dat weer terug moet komen? Is de natuur een tegenhanger van de stad, een apart domein? Of is het een aanvulling? In de stad met veel steen willen we groen. De natuur moet de stad in om de stad leefbaar te houden. Dat vinden steeds meer burgers en gemeenten. Want de natuur dat is groen en groen maakt gelukkig, toch?

De natuur als gedroomde tegenhanger voor een leven vol technologie. Maar de natuur moet vaak wijken voor de stad of voor techniek. Hoe verhouden de stad en de natuur zich tot elkaar? Over deze vragen gaan we het hebben met onze gasten.

We spreken met Cyriel Lendfers docent aan het Citaverde College te Roermond, over het beheer van het groen in de stad van steen. Over hoe het beheer van groen helemaal niet vanzelfsprekend is en wat het verschil is tussen groen in de stad en groen daarbuiten.

En het andere deel van de natuur, dat is het water. Het Waterschap zorgt daarvoor. Waarom wil het Waterschap vergroenen ? We spreken met Michel Bouts van het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg. Het Waterschap heeft een plan voor de vergroening hun kantoorgebouw en directe omgeving in Roermond. Hoe gaat het met de uitvoering van dat plan. Is dat goed voor de stad, voor de natuur? En meer nog, hoe gaat het Waterschap om met het water?

Paul van der Steen, columnist en journalist van o.a. De Limburger en Trouw, leest een column voor en praat over zijn nieuwe boek.

Julien van de Loo opent de avond muzikaal en de Roermondse dichter en rapper Brohlin Coumans sluit de avond af.
Het belooft natuurlijk een gelukkige avond te worden.

ECI Live is een samenwerking van ECI Cultuurfabriek en Bibliotheek Bibliorura, de Bibliotheek van Roermond.


ECI live is actueel, maatschappelijk, cultureel, literair, muzikaal, soms ook politiek en stelt zich tot doel om per aflevering een thema vanuit verschillende kanten te belichten. Zo komen verschillende ideeën die leven binnen Roermond en regio bij elkaar, nodigen we uit tot debat maar proberen we er toch vooral voor om een informatieve, vitale en gezellige avond te presenteren. Het belooft een gelukkige avond te worden.

ECI Live is een samenwerking van ECI cultuurfabriek en Bibliotheek Bibliorura, de Bibliotheek van Roermond.
De avond begint om stipt 20.00 uur maar de deur blijft open. Locatie: de expositieruimte van de ECI cultuurfabriek.

Meer weten? Check de site of stuur een e-mail naar: info@ecicultuurfabriek.nl of volg ons op Twitter: @EciLive


alle theater