Expo


Beeldende kunst

In Nederland zijn vele kunstenaars die op hoog niveau bezig zijn maar nauwelijks aan de bak komen. Dat komt o.m. omdat veel musea liefst of noodgedwongen ‘grote’ publiekstrekkers presenteren. Publieksgerichte en onafhankelijke culturele podia als de ECI bieden een aantrekkelijk alternatief en hebben bovendien het voordeel dat kunst er op een geïntegreerde wijze kan worden aangeboden, d.w.z. als deel van een gevarieerde, eigentijdse cultuurbeleving. Met de expositie van Jan Martens hebben we dat heel mooi laten zien. Kunstenaars als Jan Martens, die we in een bredere context kunnen plaatsen, zijn er velen in onze provincie. Denk aan Ton Slits, Yvonne Schroeten, Paul Koppers, Henk Speth, Sidi el Karchi, Joan van Barneveld en vele, vele anderen …

Aangezien deze, en andere, kunstenaars nauwelijks presentatieplek hebben, en we binnen de ECI beschikken over een van de mooiste expositieruimtes in de provincie, willen we daar een tentoonstellingsbeleid op ontwikkelen. Als uitgangspunten zou dat wat ons betreft dan vooral over concept en opzet van de tentoonstellingen moeten gaan, het idee erachter en de wijze waarop dat naar buiten gebracht kan worden. In nauwe samenwerking met de kunstenaar zelf die als het ware zijn eigen tentoonstelling cureert.

 Niet teveel als een kunst op zich maar meer als iets dat op een noodzakelijke en intense wijze op het leven is betrokken. Toegankelijk en invoelbaar voor een zo breed mogelijk publiek. 

 

STEFANO ODOARDI

Opening: Zondag 3 februari • 16:00
Zondag 3 t/m zondag 24 februari
Expo te bezichtigen dagelijks van 09.00 uur – 20.30 uur.
Zondag van 10.30 uur – 17.00 uur.

100 JAAR PIET SCHOENMAKERS

Zaterdag 9 t/m zondag 31 maart
Expo te bezichtigen dagelijks van 09.00 uur – 20.30 uur.
Zondag van 10.30 uur – 17.00 uur.

 

 

#MAAKHETMEE

Zaterdag 13 april t/m zondag 12 mei 2019
Expo te bezichtigen dagelijks van 09.00 uur – 20.30 uur.
Zondag van 10.30 uur – 17.00 uur.