Voortgezet onderwijs


ECI cultuurfabriek vindt het belangrijk dat jongeren tijdens hun middelbareschooltijd hun kunstzinnige kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen. Niet omdat we van iedere leerling een kunstenaar of muzikant willen maken, maar omdat we vinden dat creativiteit een onmisbare vaardigheid is voor de 21e eeuw. Juist de kunsten lenen zich uitstekend voor het trainen van deze 21th century skills omdat leerlingen buiten de gebaande paden leren denken, omdat ze experimenteren met nieuwe materialen, technieken en denkwijzen en omdat ze nieuwe verbanden leren zien en begrijpen.

Wil je graag samenwerken met ons? Kijk dan voor meer informatie op onze contactpagina en neem contact op met ons team!

Best practice: School’s Out!
Bij School’s Out! gaan jongeren onder begeleiding van coaches van ECI tijdens schooltijd aan de slag met een kunstdiscipline. In het schooljaar 2020/2021 namen BC Broekhin en Agora deel aan School’s Out! In 2021/2022 worden CITAVERDE College en Sint Ursula daaraan toegevoegd.

Op woensdag 7 juli 2021 stonden leerlingen van BC Broekhin II op de planken bij ECI. In een wervelende voorstelling lieten ze zien wat ze in acht weken tijdens het project School’s Out! geleerd hadden.

Stichting Onderwijs Midden-Limburg 
ECI cultuurfabriek en SOML geloven dat leren meer is dan kennisoverdracht. Het oplossen van problemen, het onderzoeken hoe iets werkt en het samenwerken aan projecten zijn allemaal zaken waardoor jongeren hun karakter en persoonlijkheid vormen. Door samen op te trekken in muzikale workshops, lessen podiumtechniek en beeldende projecten krijgen leerlingen de kans om hun talenten te ontwikkelen en zich als jong mens te ontplooien. Klik hier voor meer informatie over Stichting Onderwijs Midden-Limburg.

Fonds voor Cultuurparticipatie
ECI-cultuurfabriek werkt samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie om cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs te versterken. Samen met dit fonds wilt ECI de Roermondse scholen stimuleren om cultuureducatie vanzelfsprekend en toegankelijk te maken voor alle leerlingen in het vmbo. ECI ondersteunt projectaanvragen waarmee de school een volgende stap kan zetten om cultuureducatie te verankeren in het curriculum en het team. We hopen binnen de grootste onderwijsvorm van Roermond een sterkere vanzelfsprekendheid voor cultuureducatie te realiseren. Klik hier voor meer informatie over Fonds voor Cultuurparticipatie.

CITAVERDE College
Dé school met het groene hart in Midden-Limburg die jongeren opleidt voor de agrarische sector. ECI cultuurfabriek en CITAVERDE werken samen aan een creatieve leerlijn media en loopbaanoriëntatie in de onderbouw van het vmbo. Hierin leren vakspecialisten van ECI leerlingen de allernieuwste film en mediatechnieken. Klik hier voor meer informatie over het CITAVERDE College.

Best practice: ART-ID
Melvin zit in leerjaar 2 en is geïnteresseerd in techniek. In zijn vrije tijd bouwt hij met Lego-Mindstorms robots. In ART-ID verdiept hij zich niet alleen in mogelijke vervolgopleidingen zoals mbo Mechatronica of Electrotechniek en beroepen zoals proces engineer. In ART-ID gaat hij zelf aan de slag met EV3- software en laat hij zijn creaties bewegen. Melvin schrijft een storyboard en een ECI-coach leert hem om te werken met fotografie en Adobe After Effects. Melvin maakt een animatiefilmpje waarin zijn robots tot leven komen. Tevens bereidt hij een mediapresentatie voor waarin hij zijn maakproces toelicht aan de hand van voorbeelden. Tijdens zijn showcase in ECI cultuurfabriek kunnen ouders en klasgenoten zijn Minstorms Robots live bewonderen terwijl Melvin een enthousiaste presentatie geeft over de mogelijkheden van EV3 software. In de ECI Filmzaal wordt zijn animatiefilmpje getoond.