ANBI


ECI cultuurfabriek heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Klik op onderstaande link voor inzage in ons jaarverslag.

28740 jaarverslag 2018 ECI def