ANBI


ECI cultuurfabriek heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam: Stichting ECI
RSIN of Fiscaal Nummer: 8503.02.316
Contactgegevens:
Stichting ECI
Eci 13
6041 MA Roermond
Telefoonnummer: 0475-317171

Mevr. D. van der Leeuw, controller
Danielle.vanderleeuw@ecicultuur.nl

Samenstelling Raad van Bestuur
Leden Raad van Bestuur:
De heer M.J.Smeets, voorzitter/penningmeester
Mevr. C.M.C. Clercx, secrataris
De heer A.F.J.M Martens

Algemeen directeur:
Mevr. M.H.M.G. de Kock

Beleidsplan:
Download hier het Beleidsplan 2020-2023

Beloningsbeleid:
De Stichting ECI past de CAO Kunsteducatie toe.
Het salaris van de algemeen directeur wordt bepaald op basis van de “Richtlijn bezoldiging directeuren private theaters en concertgebouwen”.
De leden van de Raad van Bestuur ontvangen een vacatievergoeding.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, balans en staat van baten en lasten met toelichting:
Zie jaarverslagen, welke hieronder per jaar te downloaden zijn:
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014

Missie/visie

Waarom
Wij geloven in de prachtigheid en krachtigheid van elk mens. Ieder mens uniek, ieder mens even mooi. Ja, natuurlijk, óók met nukken en fratsen, maar voorál met talent en geestdrift.

Maar… dan moet je wel kijken en zien. Dúrven zien vooral. Zonder oordeel.

En dat vraagt wat van je.

Sta open. Juist voor de verschillen in elkaar. Voor die andere blik en (eigen)wijsheid. Zie juist die verschillen als verbinding. Als inspiratie. Dat kleine vonkje dat je aanraakt, maakt dat je niet meer degene bent die je was.

En juist dat, die open blik en die verschillen, is wat de wereld zo mooi maakt.

Dat-brengt-ons-verder.

Daarom: durf te zijn wie je bent. Doe wat je móet doen. En geef anderen de ruimte dat ook te doen. Dan ontstaan de mooiste dingen.

Hoe
Dat doen we door iedereen welkom te heten. Uit te nodigen. De veiligheid te bieden dat álles goed is. Nukken en fratsen, maar voor alles talent en geestdrift.
Dat doen we samen. Met elkaar. Met de vereniging, het onderwijs en de stad.
Dat doen we met medewerkers die helemaal gek zijn van hun vak en waar de liefde voor Theater, Film, Muziek en Beeldende kunst door de aderen raast.

Met: medewerkers die die liefde gráág overbrengen en delen met anderen en die weten wat het met je doet als je ergens vol voor gaat.

Wat
Bij ECI krijgt creativiteit de ruimte. Creëer. Maak iets moois. Met je handen, je lijf of in je hoofd. Met Film, Muziek, Dans, Theater, Beeldende kunst en Educatie op een waanzinnig mooie plek.


Bekijk hier het hele formulier.